El projecte

Bongoh és un projecte telemàtic on diferents escoles participen en un joc de simulació. El joc consisteix en què cada grup-classe viu en una illa d'un arxipèlag anomenat BONGOH, i aquestes illes tenen la forma de les lletres de la paraula BONGOH, és a dir, una té forma de "B", una altra de "N", una altra de "G", una altra de "H" i dues tenen forma d' "O" (aquestes les diferenciem en O nord i en O sud).

  • Activitat 1 - Ens presentem: Cada escola es presenta a la resta de participants en el projecte i a Rodaminah (l'animador i guia en aquest viatge virtual).
  • Activitat 2 - Arribada a l'illa: Els grups participants expliquen com han arribat a una de les illes de Bongoh. Cal que sigui d'una manera ben original, gens convencional.
  • Activitat 3 - Descripció de l'illa: Ha arribat el moment d'explicar com és l'illa on són: quina és la seva història, com són els seus habitants, el relleu, el clima,...
  • Activitat 4 - Trobada presencial: És el moment de conèixer presencialment als companys de les altres escoles: compartirem un dia de jocs i altres activitats en la trobada que s'organitzarà en una de les escoles participants.
  • Activitat 5 - Tornem a casa?: I ara què fem? Tornem a l'escola o ens quedem a l'arxipèlag Bongoh?
Bongoh té la particularitat que tots els noms propis de l'arxipèlag acaba amb la lletra H.

Rodaminah és el guia i animador dels alumnes en aquest viatge virtual.

Totes les produccions (textos, dibuixos, fotos, cançons, vídeos, presentacions...) que elaborin els alumnes es penjaran directament al blog del projecte (al blog de 5è o al blog de 6è). Els mestres de les escoles participants disposen d'un espai amb recursos, materials, fòrum,...
La metodologia emprada ha de permetre que l'escola pugui seguir i participar en el projecte, segons les seves possibilitats. Les activitats que proposem no es treballen sempre a l'aula d'ordinadors. Bongoh és un projecte interdisciplinari, per tant, es pot treballar a l'hora de català, plàstica, música i coneixement del medi. El paper del mestre/a, a més de fer les correccions ortogràfiques i d'expressió, és controlar la coherència i sentit de la història que van imaginant i elaborant els alumnes del grup-classe.


Un cop comenci el projecte a l'espai dels mestres hi trobareu les propostes didàctiques per a cadascuna de les activitats del projecte, la temporització i recursos que pensem que us poden anar bé per ajudar-vos en el desenvolupament del projecte a les vostres escoles. També hi trobareu tutorials en diversos formats sobre les eines TIC necessàries per poder fer les activitats que us proposem.